เอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ และ แคปปิตอล ทาวเวอร์


ไฮโซน ชั้นที่ 25 - 27920 - 952 ตร.ม.
ไฮโซน ชั้นที่ 20 - 241,377 - 1,396 ตร.ม.
มิดโซน ชั้นที่ 12 - 191,320 - 1,396 ตร.ม.
โลโซน ชั้นที่ 3 - 111,320 - 1,355 ตร.ม.